Бизнес съвети за фермери – Стратегия

Помислете внимателно за печалбата си преди да инвестирате средства или да кандидатствате по мярка 4.1 и други мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Трябва да знаете, че мерките са право на ползване на безвъзмездна помощ, но те не могат да ви осигурят печалбата на вашия бизнес от самосебе си. Печалбата ви зависи от други външни и вътрешни фактори, които трябва да се вземат предвид още в момента, в който сте решили да се занимавате с конкретен вид земеделие. Ако още не сте погледнали на бизнеса си в дългосрочна перспектива, никога не е късно да направите.

Европейските фондове ще ви помогнат да финансирате вашия бюджет, но вие сами трябва да сте определили как този бюджет ще отвърже растежа на стопанството ви, тоест каква ще бъде вашата стратегия. Посочените резултати в бизнес плана трябва да се проверяват регулярно и ако не успявате да ги постигате, вероятно ще се сблъсквате с нови проблеми.

Когато се правят плановете за вашият бизнес, те трябва да отразяват вашите бъдещи нужди. Ако искате да започнете да правите например сирене от млякото на вашите крави, вероятно с течение на времето ще очаквате и да спечелите повече от дейността си. Затова ще трябва още в началото да се предвидят какви специалисти ще са ви нужни в бъдеще, как да се модернизира стопанството, как да изградите малка мандра и на кой пазар и на каква цена ще продавате ежедневно сиренето си. Едва тогава ще получите и добрите финансови резултати, заради които ще си струва цялото начинание.

За да бъде вашето стопанство с висока производителност задължително трябва работата на всеки да се направи на рутинни задачи, които след това да се оптимизират и автоматизират. За да повишите печалбата си, следва да се разделят задачите, които добавят истинска стойност за вашите клиенти от тези, които не добавят стойност за тях. Пример за задачи, които не добавят стойност, са всички административни задачи. Те товарят вашите ресурси и оскъпяват продукцията ви без да добавят реална стойност върху нея от гледна точка на вашия клиент. Разходите, които не добавят стойност, не трябва да надвишават няколко процента от всичките разходи. Имайте в предвид, че много често разходите, които не добавят стойност, стават причина за високата себестойност на продукция на българските фермери, затова добрата практика на вашите колеги от ЕС е да създадете собствена организационна структура, която да върши административната дейност на всички свои членове или да ги прехвърлите на подизпълнители.