Бизнес съвети за фермери – Производителност

Как да подобрите своята работа?

Нашият съвет към вас е да си задавате непрекъснато въпроси свързани с производителността и да търсите отговорите им. Например, в областта на човешките ресурси:

Имам ли проблем с берачите на продукцията? Осигурил ли съм им ръчни инструменти, с които да берат по-бързо? Някой показал/научил ли ги е на най-добрата техника за бране с този инструмент? Ако намеря кой да ги научи, мога ли да разчитам на него да извършва и следните действия – теглене, записване и товарене на земеделската продукция? Ако делегирам тези задачи на друг и повторя това на всяко поле, ще мога да помисля за управление на по-голямо стопанство и растеж. Какви инструменти за управление трябва да придобия и на какви техники трябва да бъда научен, за да постигна растежа на фермата?

 
Бройте себе си за най-ключовия човешки ресурс и помислете дали с текущото разпределение на вашето време е възможно да се реализира стопански растеж. Ако не може – защо не може? За какво нямате време?

Съветваме ви да не се стремите към притежание на активи, освен ако нямате план как да ги оползотворявате на 80-100% през времето на техния живот, защото накрая изчисленията ще покажат, че активът ви добавя повече разходи отколкото печалби. Оползотворяването на общ актив на близо до 100% е сред основните ползи от сдружаването в организации на производители. Ако във вашия район няма достатъчно фермери от същия сектор или организацията не е възможна, помислете за варианта да използвате услугите на близка кланица, която да обработва вашите животни например. Възложете на друга фирма да ги пакетира, транспортира и складира и оставете за себе си най-важното – качеството на месото и реализацията му на крайни клиенти.

Така ще можете да развиете пазара си на крайните клиенти на храни без да притежавате губещи активи и да поемате излишен риск. Същият принцип е валиден и ако имате например овощни дървета – няма нужда да строите цех или склад и да купувате машини, които да пускате веднъж годишно, а да намерите кой да ви пакетира/сложи в бурканчета сладко от сливи или череши например. Вашата грижа трябва да бъде рецептата за сладко, като най-добре е да изпробвате няколко рецепти и да произведете оптимален брой продукция, използвайки външни услуги като пакетиране в бурканчета, слагане на етикети, склад под наем и дистрибуция из търговските обекти. Съберете реалните мнения на клиентите и данни за търсенето и ако може да се прецени, че хората оценяват качеството и са готови да плащат желаната от вас цена за вашите продукти – действайте.

През периода, в който сте млад фермер или стартирате, вие ще натрупате своята първа официална бизнес история. Оборотите, постигнати през това време, ще послужат като трамплин за бъдещо набиране на капитал от външни източници – банки, други кредитни институции или следващи проекти по ПРСР.

За повече информация как можем да ви помогнем вижте:

http://businessplan.bg/земеделие-и-гори/