Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Стратегическо управление.

Предприемачите и хората стартиращи бизнес са повече визионери отколкото мениджъри, а всеки бизнес има нужда от добро управление

Визията за бъдещето на вашите услуги и продукти прави  възможно да поставите приоритети пред фирмата си, а когато имате приоритети можете да си поставите ясни  фирмени цели, като  например „Да увеличим пазарния дял на фирмата с 25% до края на 2016 г.“ Освен визия, всеки бизнес има и своите функционални области – маркетинг, продажби, производство, финанси, доставки, човешки ресурси, операции, технологии и т.н., които ако не функционират пълноценно правят невъзможно развитието на бизнеса ви и вероятността за фалит става все по-голяма. Съвсем нормално е да сте се замисляли за наемане на мениджър, който да се заеме с всяка една област, от която имате нужда. Тук идва и проблемът – един добър управленски кадър с умения за анализи, планиране на бизнеса в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен аспект и професионално управление на хора и бизнес процеси ще ви струва над 2000 лв. месечно! Вземете например, собствениците на семейни хотели и къщи за гости, които реализират около 20 000 лв. приходи годишно. Te няма как да плащат подобни  заплати, въпреки  че добрият мениджър безспорно ще увеличи приходите и нетната печалба на фирмата. Това води до ситуация, в която нямате възможност да се развивате, защото нямате достатъчно средства.

Ако се намирате в подобна ситуация, е твърде вероятно фирмата ви да функционира далеч от оптималното ниво и да поемате последствията от това. За да избегнат това предприемачите и собствениците на малки фирми използват управленските услуги на Бизнесплан.бг ООД. Ние сме вашия управленски екип във всяка една област и ситуация, като доставяме всички необходими управленски експертизи, процедури и документи, чрез които бизнесът ви да увеличи приходите и печалбата си.

Доставяме ви най-точните анализи на пазарите, стратегии и стратегически планове, тактически планове, оперативни планове, поддръжка в изпълнението на дългосрочната бизнес стратегия, кампании за увеличаване броя на клиентите ви, привличане на необходимите средства за инвестиции и повишаване на качеството на вашите продукти и услуги чрез информационни технологии и стратегически партньорства. Резултатът е многократно увеличение на приходите и печалбата от вашия малък бизнес.  Това е целта на всеки бизнес мениджър в една фирма и това е и нашата цел в работата си с вас.

Нашето най-голямо предимство е цената

Нашите услуги се доставят по напълно рационализиран начин, автоматизирано и с използване на най-новите информационни технологии и методи за управление и затова имаме възможността да ви предоставим най-ниската цена на пазара.

Цената за управление на вашия малък бизнес е в размер от 99 до 490 лв. месечно за едногодишен договор.  В нашите пакети са включени дейности, които изцяло покриват всички ваши нужди – от анализа на пазарите до управлението на инвестиционните проекти. Включват се още създаването на пазарна стратегия, система за управление, бизнес план и процес за планиране, счетоводство, обучение на хората и финансиране включително и по европейски проекти и програми. Срещу заплащането на тази сума вие ще имате на разположение квалифициран управленски екип. Само за сравнение, в случай че искате да наемете поне един, достатъчно добър мениджър, разходите ви за него ще започват от 2000 лв. на месец, а ако използвате за това услугите на консултантски фирми, то сметката ви за професионални услуги  в края на годината ще бъде десетки хиляди лева – за маркетингова стратегия,  за бизнес план, за информационна система, за написване на проекти и така нататък.

 

Свържете се с нас

Ние ще се заемем с вашите проблеми

Насочете фирмата си в печеливша посока чрез нашата бърза и напълно безплатна оценка на ползите, които бихте могли да извлечете.
Запишете се сега!

 

Back to Top