Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Финансиране.

Ние можем да ви помогнем да си осигурите необходимите средства

Стратегиите за растеж изискват капиталови инвестиции в бизнеса и независимо дали имате нужда от модернизиране на производственото оборудване или управленските системи, да закупите нови съоръжения, да намерите и изпробвате нови пазари, и да увеличите разработката на нови продукти и услуги, Бизнесплан.бг ООД може да ви помогне да си осигурите правилното финансиране. Нашите бизнес планове са специално пригодени за намиране на финансиране и съответстват на специфичните нужди на бизнеса от ранно ниво на развитие до етапите на растеж. Ние ще ви покажем точно от какво имате нужда и ще можете да използвате гъвкави решения за финансиране на вашия бизнес.

Нашите услуги по бизнес планиране ще ви помогнат да си осигурите необходимите средства и са структурирани така, че да защитават паричните ви потоци. Бизнес планът ще ви помогне да намерите точното финансиране за:

  • покупки на машини и техника за увеличаване на производството
  • стартови разходи за маркетинг, реклама или разходи за изграждане на уеб сайт
  • придобиване на франчайзи и разходи за нематериални активи, с които да стартирате
  • оборотен капитал за допълване на вече съществуващи кредитни линии

Използвайте възможностите да финансирате бизнеса си чрез

Финансиране чрез европейски проекти

Разберете какви са вашите възможности за използване на безвъзмездни средства за финансиране на вашия бизнес.
Научете повече!

Банкови кредити за бизнеса

Разберете какви са вашите възможности за използване на финансов ресурс от банки за финансиране на вашия растеж.
Свържете се с нас!

Намиране на частни инвеститори

Мислите ли че бизнеса ви ще привлече инвеститори? Разберете какви са вашите възможности и направете план за представяне.
Свържете се с нас!

Потърсете съвет за финансиране

Бизнесплан.бг ООД контактува в мрежи от организации, които са отдадени на подпомагането на нови фирми чрез ниско-лихвени заеми за развитие, безплатни управленски съвети, техническа поддръжка, обучение и информация. Дори и да не сме в състояние да помогнем на бизнеса ви директно, можем да ви свържем с наши партньори, които споделят целта ни да подпомагаме растежа на малките фирми в България. За повече информация се свържете с нас.

Back to Top