Интегрирано бизнес развитие

Интегрирано бизнес развитие

За тези, които искат да планират интегрирано своето бизнес развитие и да предвидят повишаването на своята производителност заедно със следващата стратегическа стъпка – преработката на земеделската продукция в млечни продукти или други хранителни продукти, трябва да потърсят начин да разберат какъв е пазарния потенциал на храните, които смятат да продават. Това е маркетингова задача и трябва да е първата от бизнес задачите за всеки млад фермер.

Когато използвате външни консултантски услуги по стратегическо бизнес планиране, не трябва да искате и очаквате само готовите документи „Бизнес план“ или „Стратегия“, а да сте готови самите вие, заедно с вашия консултант, да преминете през целия процес на стратегическо планиране. По време на самия процес се вземат редица ключови решения и не е реалистично някой друг да ги взема вместо вас. Съветваме ви да изисквате от вашия консултант да ви разяснява критериите, по които се вземат решенията, за да се справите след това сами. След като преминете през този процес можете да предприемете действия по окомплектоването на заявленията за кандидатстване по различни мерки, което е административна задача.

Бюджетът е инструмент за управление на финансите ви. Ако искате да управлявате сам финансите си – участвайте активно в процеса на бюджетиране. След като се научите да правите бюджета си, следва да помислите как да автоматизирате тази и други задачи в областта на финансите. Ако го правите ръчно ще трябва да изхарчите доста средства и време, което ще ви принуди да калкулирате и тези разходи в себестойността на продукцията. Клиентите са готови да плащат за опаковка, която запазва вкусовите качества на един продукт, но не искат да плащат и разходите за административните задачи покрай производството му. Съветваме ви да разсъждавате така, за да направите постепенно стоката си по-конкурентна.

Преди да стартира задачата по бюджетиране трябва да определите областите, които ще имат бюджет и да се сложат граници на всеки бюджет – във всяка област и за всеки отдел. Важно е да се има в предвид, че едва след тази стъпка различните инженери и архитекти биха могли да започнат своите задачи. Съветът ни е да спазите тази последователност, защото съществува голяма вероятност архитекта и инженера да проектират решения, които са финансово неизгодни и целия бизнес проект да пропадне. В тази ситуация не може да ги вините, защото е ваше задължение да зададете финансовите параметри на техните проекти. Друга лоша практика е, когато ваши колеги са съгласни консултантите им да коригират произволно числата в бизнес плана или пък самите те ги коригират с единствената цел да се получи финансовата помощ. Не правете така – това е бомба със закъснител, защото ще дойде момента, когато ще трябва да постигате заложените резултати и това да се окаже непосилна задача.

Съветваме ви, преди да започнете изпълнението, на която и да е от бизнес задачите, да си изясните фундаменталните човешки ценности, върху които ще стъпи вашият бизнес. Ценностите трябва да отразяват вашите вярвания. По-късно те ще се превърнат в принципи за всяко ваше решение и действие. Всяко ваше действие, във всяка една област, ще черпи ресурси, които ще бъдат бюджетирани ежегодно (от собствени приходи и безвъзмездни помощи).  Тази задача е важна и ви съветваме да започнете с нея преди да започнете с бизнес задачите.

Например ако цените опазването на околната среда, следва да търсите партньори и доставчици, които ценят същото или да предприемете действия по опазване на околната среда, но тези разходи трябва да имат и положително финансово въздействие върху стопанството и личния ви доход. Без тази логика е много трудно да работите с дългосрочна перспектива, затова ви съветваме да бъдете последователни и в тази ситуация.

Пример за ценности на земеделски производители можете да намерите на адрес:  http://businessplan.bg/single-pages/1454-2/

Напишете само тези, които съответстват на това, в което наистина вярвате.