Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Ценности на земеделски производители.

Как да построим своите ценности?

Помислете за вашите ценности и ги впишете в пространството по-долу. Помислете си какво означава за вас да бъдете “успешни” в селското стопанство и се опитайте да направите разлика между лични, икономически, екологични и общностните ценности. Ако имате проблеми с изписването на ценностите на хартия, опитайте се да изготвите кратко есе. Започнете, като си припомните някоя критична повратна точка в живота си, когато сте били изправени пред сериозен компромис. Какви са ценностите, които ви напътстват тогава?

Лични ценности:

Ценя доброто здраве – физическо, емоционално и духовно и го поддържам в добър баланс. Здравето наистина е много ценна стока. За мен е важно да получавам добра храна (за ума, тялото и душата) и да спортувам редовно. Важно е и да почивам достатъчно.

Ценя моите взаимоотношения с хората: роднини, близки, приятели и в общността. Вярвам, че е важно да бъдат автентични, честни и да се поддържа разбирателството с другите. Искам да продължат да растат и учат, да уважават живота, стойността му и неговото разнообразие и да работя за справедливост, равенство, защита на околната среда и безопасна и достъпна хранителна система.

Ценя пътуванията – винаги е добре да проучим и да видим как живеят другите. Така образоваме себе си.

Ценя философията за правото на другите да живеят така, както те преценят. Това е основно човешко право, в което вярвам – всички да бъдат свободни и да живеят и обичат, както решат, без страх от преследване или дискриминация.

Икономически ценности:

Ценя скромния живот. Опитвам се да практикувам разумното управление на  финансовите си средства и разходите ми да не надхвърлят приходите. Искам да водя честен живот.  Радвам се на производството и насърчаването на качествените млечни продукти от и приветливото гостоприемство за моите гости.

Екологични ценности:

Вярвам, че ще оставя околна среда около себе си в по-добро състояние, отколкото я намерих. Ще се стремя да бъда добър собственик на земята и действията ми да спомогнат за поддържане и подобряване на почвата, водата и качеството на въздуха чрез устойчиви земеделски практики.

Ежегодно ще засявам нови дървета в стопанството си. Моята философия е да има дългосрочен план при вземането на бизнес решенията, който да въздейства положително върху околната среда на фермата, знаейки че влиянието на решенията ни е върху следващите седем поколения.

Трябва да обърнем внимание на нашите действия и грижи за всички форми на живот на тази планета.

Общностни ценности:

За мен е много важно да се опитам да бъда част от решението, а не част от проблема. Искам това да се открои положително в моята общност и да бъде добър модел за подражание и за другите млади хора, които биха имали интерес от устойчиво земеделие. Ще подкрепя местната икономика, колкото мога, осъзнавайки, че това усилие, само по себе си, помага да се поддържа общността.

Back to Top