Обадете се на (+359)89-994-07-17 или ни пишете на office@businessplan.bg

Услуги за селско и горско стопанство.

Интегрирано бизнес развитие за вашето стопанство

Като резултат от нашата работа вие ще получите дългосрочен план за развитие, описан стъпка по стъпка и с фиксирана крайна цел на работата на всички във фермата. След това ще ви помогнем да финансирате последователно всяка своя стъпка чрез мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и ще ви служим като управленски ресурс не само в изпълнението на целите, поети като ангажимент срещу получаване на безвъзмездната помощ, но и в изпълнението на вашите дългосрочни финансови цели и по-конкретно в постигането на желаната печалба. Ако вземем предвид, че държавата следи повече за спазването на правилата при кандидатстване, ние сме тези, които ще ви помогнем да се възползвате по най-печелившия начин от активите, придобити по мерките от ПРСР.

Непрекъснатата промяна в заобикалящата ви среда – промяна на държавната политика, навлизане на по-силни конкуренти, доставчици с променящи се условия, клиенти с нови изисквания и др., променя и условията в които правите бизнес, а новите условия налагат постоянна актуализация и настройка на вашата стратегия. След като веднъж преминете през процеса на стратегическо бизнес планиране, лесно и бързо ще настройвате първоначалната стратегия към новите ситуации.

Ние от Бизнесплан.бг ООД се различаваме от останалите консултанти!

Повечето консултантски фирми са силни в проверката и спазването на административните правила при кандидатстване за безвъзмездна помощ, докато ние от Бизнесплан.бг ООД притежаваме една друга, уникална силна страна – експертиза в стратегическото управление. Ние ще се погрижим да намерим заедно с вас вярната стратегическа посока и ще ви помогнем да планирате вашите действия дългосрочно, така че резултатът от тях да бъде с траен финансов и социален ефект. По пътя на изпълнението на целите в бизнес стратегията ви, ние ще бъдем тези, които ще подкрепят процеса под формата на проучвания и анализи на пазара, съвети и управленски анализи, управленски инструменти, помощ във вземането на решения, бизнес тренировки за работа с управленския инструментариум, стратегически, тактически и оперативни планове и административна помощ в управлението на заявленията за кандидатстване за безвъзмездни помощи или кредити от банки и финансиращи институции.

През годините ние постигнахме това, което можем да направим и за вас и вашите клиенти – оптимизирахме ресурсите, които използваме за предоставяне на нашите услуги, за да получим ниска себестойност и да ви предложим висококачествено обслужване на разумна цена.

Научете повече

Както опитните, така и новите фермери, без значение от сегашното си положение, могат да извлекат много ползи от бизнес планирането. Като опитен земеделски производител е необходимо да създадете бизнес план ако искате:

  • да направите план за преход към биологично земеделие
  • да разширите дейността си като започнете да обработвате повече площ или да отглеждате повече животни
  • да включите повече членове на семейството или съдружници във фермата си
  • да прехвърлите бизнеса на своите деца или да го продадете

Много е важно да имате план, ако искате да добавите стойност към своите продукти и да ги предлагате директно на крайни клиенти, например чрез наредбата за директни доставки от фермата или да се обедините със свои колеги в организация на производители, чрез която да развиете производство, преработка и маркетинг директно до крайните клиенти на храни и земеделски продукти.

Без значение дали сте млад или неопитен фермер, или много добър производител, който иска да започне друга дейност, като преработка и директни доставки на преработени продукти до крайни клиенти или къща за гости например, бизнес планирането ще ви помогне да разберете какво трябва да направите и начините за финансиране, които съответстват на вашите дългосрочни лични, икономически и обществени цели, виждания и ценности.

Фермерите и земеделските производители идват при нас, защото имат някакъв проблем в своя бизнес и искат да постигнат повече.  Най-често те имат нужда да подобрят цените си, когато се договарят с купувачи, прекупвачи и търговци, както и доставчици и други бизнеси с по-голяма пазарна сила от тях или имат нужда да контролират и намаляват своите разходи. Чрез нашите услуги всеки фермер може да си осигури възможности да разшири  достъпа си до пазарите и да постигне по-високо качество за по-голямо предимство пред конкурентите.

Фермерите и земеделските производители, които ползват нашите услуги, излизат на пазарите на храни за крайни потребители и клиенти, успяват да намират и договарят по-евтини суровини, материали, услуги и отстъпки, както и да си осигурят необходимите кредити, субсидии и безвъзмездна финансова помощ чрез европейски програми и проекти.

Бизнес планирането е продължителен процес за решаване на проблеми, чрез който можете да откривате бизнес предизвикателства и възможности приложими във  вашата ферма. Ние ще развием стратегическите ви цели, с които да произвеждате качествени продукти, да продавате директно до крайните клиенти в градовете или да изнасяте и така да постигнете желаното от вас бъдеще за фермата.

Отзиви от наши клиенти

Нашите клиенти разбират ползата от бизнес планирането

Бизнесплан.бг ООД ми помогнаха да създам своята маркетингова стратегия и план за продажби на крайните клиенти в гр. София. Техният бизнес план ми помогна да използвам и Програмата за развитие на селските райони, за да направя необходимите инвестиции.
С. Георгиев, Земеделски производител.

Повече информация как можем да ви помогнем

17Dec

Бизнес съвети за фермери – Производителност

0 Comments
Как да подобрите своята работа? Нашият съвет към вас е да си задавате непрекъснато въпроси свързани с производителността и да... Read More →
19Nov

Интегрирано бизнес развитие

0 Comments
Интегрирано бизнес развитие За тези, които искат да планират интегрирано своето бизнес развитие и да предвидят повишаването на своята производителност... Read More →

Научете повече

Как да печелите повече?

Ние ще ви направим безплатен анализ, за да ви покажем как бихте могли да увеличите печалбата от вашето стопанство.
Свържете се с нас!

За млади фермери

Ако искате да разберете как да стартирате като млад фермер, запишете се за връзка с нас.
Запишете се сега!

Back to Top